Atrovent ved anstrengelsesutløst obstruksjon i larynx
 

Pustevansker hos barn og unge utløst av anstrengelse kan skyldes at luftpassasjen gjennom strupen hindres. Dette kan feilaktig bli oppfattet som astma. Denne åpne legemiddelutprøvingen vil undersøke om legemiddelet Atrovent® (som bl.a. benyttes ved astma) også kan ha effekt hos pasienter med anstrengelsesutløst trang strupe. Deltakerne vil undersøkes med såkalt CLE-test, der strupen filmes via et fleksibelt skop samtidig som man løper på tredemølle. Pasientene som deltar i studien vil gjennomgå 2 tester på 2 påfølgende dager; en test med Atrovent som premedikasjon og en test uten Atrovent. 20 pasienter i alderen 15-25 år vil inkluderes i pilotundersøkelsen. Det legges opp til stedfortredende samtykke fra foreldre for deltakere under 18 år.

  • White Google+ Icon
  • Twitter Clean
  • w-facebook

Webpage design/editor:

Hege Havstad Clemm

Logo by:

Anna Tora Dalsbotten