top of page
Abstract Wavy Object

(In Norwegian)

Abstract Wavy Object

Mothers and Babies in Norway and Denmark

Studien skal beskrive forekomst, sykdomsforløp, konsekvenser og dødelighet hos barn med cerebral parese (CP) og identifisere mulige årsaker og risikofaktorer. CP-studien tar utgangspunkt i data fra den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og den tilsvarende danske Bedre Sundhed i Generationer (BSIG).

Studien gjennomføres i tett samarbeid med Universitetet i Bergen, Statens Serum Institutt i Danmark og National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) i USA.

En arbeidsgruppe har arbeidet med å harmonisere de norske og danske dataene og identifisere alle CP-tilfeller. Arbeidsgruppen består av danske og norske forskere og har vært ledet av barnelege Dag Moster.

Mer informasjon på Folkehelseinstituttets sider:

Publikasjoner innen MOBAND med forskere fra epidemiologi-gruppen i WestPedResearch involvert :

Tollånes MC, Strandberg-Larsen K, Forthun I, Knudsen TM, Moster D, Nybo Andersen AM, Stoltenberg C, Olsen J, Wilcox AJ. Cohort profile: Cerebral Palsy in the Norwegian and Danish birth cohorts (MOBAND-CP). BMJ Open 2016 Sep 2;6(9):e012777.

 

Tollånes MC, Strandberg-Larsen K, Eichelberger KY, Moster D, Lie RT, Brantsæter AL, Meltzer HM, Stoltenberg C, Wilcox AJ. Intake of caffeinated soft drinks before and during pregnancy, but not total caffeine intake, is associated with Increased Cerebral Palsy Risk in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. J Nutr. 2016 Sep;146(9):1701-6.

 

Forthun I, Wilcox AJ, Strandberg-Larsen K, Moster D, Nohr E, Lie RT, Surén P, Tollånes M. Maternal pre-pregnancy body mass index and risk of cerebral palsy in offspring. Pediatrics 2016 Oct;138(4).

bottom of page